Basisschool De Biezen

Kraailandhof 1, 3828 JN Hoogland T: 033-4802028 E: biezen@kpoa.nl

Welkom op de website van onze school, waar u alle informatie kunt vinden. Bent u op zoek naar een school, dan geeft deze website een eerste indruk van hoe wij leren en werken . Voor een nadere kennismaking nodigen wij u uit onze schoolgids te lezen en een afspraak te maken voor een rondleiding en een gesprek.

Klik op de link https://youtu.be/JpoYsZNAXhI  voor een korte impressie van de school. Deze bijdrage is gemaakt door derdejaars studenten van de opleiding Bedrijfscommunicatie.

Vriendelijke groet, Het team van De Biezen

Tekstvak:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andere schooltijden met ingang van het schooljaar 2016-2017

Met ingang van dit schooljaar 2016-2017 zullen de schooltijden worden gewijzigd.

We gaan alle dagen van 8.30-14.15 uur naar school.

 

Projectgroep

Er wordt met deze kinderen iedere maand een project uitgewerkt. Bij de uitwerking leren de kinderen zichzelf doelen te stellen op het gebied van leren leren, leren denken en leren (voor het) leven. De kinderen leren ook om op deze doelen te reflecteren: Wat heb ik geleerd? Welke stappen kan ik nog maken? etc. Inmiddels zijn architectuur, programmeren en Russisch aan bod geweest.

De ervaringen die we opdoen tijdens deze pilots zullen we gebruiken bij het maken van ons schoolbrede beleid.

 

Een school in ontwikkeling!

De Biezen staat open voor samenwerken met partners in de wijk. Wij zijn trots u te melden dat Dribbel twee lokalen in gebruik heeft. Dat betekent dat het mogelijk is vanaf de peuteropvang Dribbel door te stromen naar de basisschool De Biezen. Daarnaast is ook buitenschoolse opvang mogelijk.

Sinds 1 april 2016 werken we ook samen met Uniek. Expertisecentrum Uniek is gespecialiseerd in het organiseren van multidisciplinaire zorgpraktijken op scholen met één centraal aanspreekpunt.